Globalinvest DS Security

Súkromná bezpečnostná služba
Ochránime vás a váš majetok


Naša spoločnosť so zameraním orientovaným špeciálne na profesionálnu a fyzickú ochranu objektov dosiahla vysokú kvalitatívnu, technickú a personálnu úroveň pre poskynutie čo najbezpečnejších transportnýh služieb s vysokým stupňom ochrany a zabezpečenia prepravovaných finančných hotovostí, cenností a iných nenahraditeľných hodnôt.

 

Naše služby:

 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
 • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
 • ochrana osoby
 • ochrana prepravy majetku a osoby
 • zabezpečenie poriadku na mieste zhromaždovania osôb
 • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému
 • vypracovanie plánu ochrany

 

Silné stránky spoločnosti 

 • Zabezpečenia finančná stabilita – garantovaná dlhodobá spolupráca a kvalita poskytovaných služieb.
 • Dlhodobé skúsenosti s fyzickou ochranou objektov.
 • Vybudovanie strediská a dispečerské pracoviská v rámci celej SR a zavedený osvedčený celoslovenký systém prevozov finančných hotovostí na úrovni európskeho štandardu.
 • Vybudované úložné miesta peňažných hotovostí na vysokej úrovni stavebného, trezorového a bezpečnostného vybavenia.
 • Kvalitné bezpečnosto-technické a prepravné vybavenie.
 • Praxou dostatočne preverený, odborne a fyzicky zdatný personál osobne známy kontaktným a koncovým zamestnancom obstarávateľa.
 • Bezproblémový nábeh – resp. plynulé pokračovanie v poskytovaní služieb pri fyzickej ochrane objektov a tým odbúranie množstva organizačných, administratívno – technických prác a bezpečnostných opatrení, čo súvisí s ušetrením značnej výšky finančných prostriedkov a znížením nákladov súvisiacich s nábehom na bezprostredný výkon fyzickej ochrany objektov.

 

Kontakt

Globalinvest DS Security
Adresa: Žitnoostrovská 1331, 
929 01, Dunajská Streda
Telefón: 0905 785 110
Fax:  
E-mail: globalinvestdssk@gmail.com